Hämeenkyrön Lopen Metsästysyhdistys ry

Historia

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 24. helmikuuta 1963 Oskar Huissin talossa Sarkkilassa,
saapuvilla oli 17 henkilöä.Kokouksessa päätettiin perustee metsästysseura seuraaviin kyliin:
Sarkkila, Sasi, Palko, Muotiala, Lemmakkala ja Mahnala.

Ensimmäisessä johtokunnassa olivat mukana pj. Oskar Huissi, Erkki Karvinen, Verner Jokinen,
Väinö Kerttula, Erkki Mattila sekä vpj. Lauri Nikkilä. Varajäseninä Matti Rintakoski,
Eeli Turvala, Antti Lunden, Yrjö Mäkipää, Esko Santala ja Eino Kumanto.

Mauri Lähteenmäki valittiin sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi. Tilintarkastajaksi
Albin Karvinen ja Väinö Lehtimäki sekä varalle V. Viitamäki ja Veikko Kaipila.

Lopen Metsästysyhdistyksen tarkoituksena järkevän metsästyksen
lisäksi oli harjoittaa riistanhoitoa, parantaa riistan elinympäristöä luontoa
suojelemalla, talviruokinnalla ja pienpetokantaa vähentämällä.